Utbildning

Vår e-plattform

Vi har både generella utbildningar och vi kan ta fram särskilda för ert företag. I vår plattform går även bra att även lägga upp egna utbildningar, ej relaterade till GDPR eller informations säkerhet. 


Kontakta oss

e-learning
Vi skapar även unika e-Learning plattformar för våra kunder. 

Utbildning på plats

Givetvis erbjuder utbildning på plats också. Vi tar tillsammans med ditt företag fram en plan och bestämmer hur stor insats som är nödvändig eller önskvärd för att nå målen.


Kontakta oss

Awareness

Den mänskliga faktorn kan skapa problem för alla företag, nästan 80% av alla försök att penetrera systemen via personal eller andra inom organisationen lyckas. Därför är utbildningar inom Awareness och IT-säkerhet bland de viktigaste för en organisation idag. Ett enda intrång är troligen dyrare än ett års utbildning.

Vad är GDPR?


GDPR är en EU-lag med obligatoriska regler för hur organisationer och företag får använda personuppgifter på ett integritetsvänligt sätt. Med personuppgifter avses all information som direkt eller indirekt kan identifiera en levande person. Namn, telefonnummer och adress är skolboksexempel på personuppgifter.

 Magnus Törnqvist • VD Arbore AB

GDPR Bloggen

Your Dynamic Snippet will be displayed here... This message is displayed because you did not provided both a filter and a template to use.