IT-säkerhet

IT-säkerheten fokuserar på den tekniska säkerheten i IT-system. För småföretagaren handlar det mest om att bedöma statusen för hur säkerheten kring företagets IT fungerar, i relation till den data du behöver skydda. Vi bedömer det utifrån ett enklare frågebatteri vi har tagit fram utifrån ISO 27001 och rekommendationer från MSB.

För det lite större företaget gör vi större genomlysningar och även GAP-analyser av var ni befinner er i förhållande till era mål. 

Oavsett din storlek är alltid målet att arbeta efter en balanserad strategi, som motsvarar dina affärsmål.

Kontakta oss

GDPR IT-säkerhet|GDPREU.nu

Vi går igenom grundläggande IT-säkerhet

  • Datorer och mobila enheter

  • Programvaror och applikationer

  • Nätverk

  • Externa IT-tjänster (bl a moln tjänster)

  • Behörigheter

  • Utbildning

Informationssäkerhet

GDPR Informationssäkerhet|GDPREU.nu

Informationssäkerhet & IT-säkerhet är olika saker.

Informationssäkerhet handlar om att skydda den information som har ett "värde" som är värt att skydda. Informationssäkerhets projekt utgår från att att man inventerar vilka informationstillgångar man har. Sedan bör man klassificera och värdera dessa tillgångar, så att man kan bestämma vilka tillgångar som är viktigast att skydda.

Kontakta oss