Dataskyddsombud (DPO)

Vi tillhandahåller ett dataskyddsombud som stödjer organisationen, samverkar med befintliga processer, deltar i säkerhetsarbetet från början för att du ska uppfylla de krav som finns idag och imorgon.

Arbetsuppgifter

Dataskyddsombudet tillser att verksamheten tillmötesgår de lagar och förordningar som gäller inom dataskyddsområdet.

  • Kontaktperson mot Integritets Myndigheten(IMY) samt för kunder/registrerade individer
  • Agerar rådgivare och ger stöd inom organisationen gällande dataskydds- och integritets-frågor
  • Löpande granskar efterlevnad av GDPR inom organisationen och rapporterar till ledningen
  • Löpande utbildar personal
  • Inhämtar relevant juridisk expertis vid behov

Kontakta oss

GDPR Hero|GDPREU.nu