Vårt GDPREU.nu Paket!

Vi har verktyget för att ge ert företag möjligheterna till att börja tänka GDPR i ert dagliga arbete. 

Vårt paket är anpassat för det mindre företaget, som vill fokusera på sin verksamhet men ändå anpassa sin verksamhet efter dagens lagkrav. Vårt GDPR paket erbjuder personlig rådgivning, där vi tillsammans anpassar efter ert företag arbetar för att uppfylla kraven i GDPR lagstiftningen.

För ett mindre företag tar vi med hjälp av ca 2-4 timmars intervjutid fram den nödvändiga dokumentation som krävs för att leva upp till grundkraven inom GDPR.

Vi återkommer sedan till företagen en gång om året för att erbjuda en kort revision på hur man följer de uppsatta rutinerna. Vilket också en är en viktig del av GDPR.

GDPR Paketet

Vad ingår?

Utbildning

När man arbetar med personuppgifter är det också viktigt att man har grundläggande förståelse för regelverket. Vi erbjuder därför en kort webbutbildning med ett intyg för dokumentation.

Organisera

Vårt GDPR verktyg Organisera där vi samlar all GDPR relaterad dokumentation för att organisera och hålla informationen uppdaterad och skyddad i enlighet med gällande GDPR lagstiftning.

IT-Inventering

Vi gör en översiktlig genomgång av er IT-struktur, då en viktigt del inom GDPR är hur man skyddar persondata är det viktigt att man har grundläggande IT-säkerhet.

Dokumentation

Vi tar fram nödvändig dokumentation anpassad för ert företag

- PUB (Personuppgiftsbiträdesavtal)
- Informations- och behandlingsregister
- Integritetspolicy
- Gallringspolicy
- Incidenthanteringspolicy

Syfte GDPR

GDPR Sköld|GDPREU.nu

GDPR ger varje EU-medborgare rätten att veta och bestämma hur personuppgifter används, lagras, skyddas, överförs och raderas. Individer har rätt till att begränsa vidare bearbetning och begära att alla uppgifter raderas (“rätten att vara bortglömda”).

Under GDPR måste du kunna bevisa att du vet var personuppgifter finns – och finns inte – över alla dina system och i alla branscher. Du behöver veta vem som har åtkomst till data, liksom när och hur de gör det och måste noggrant skydda dig mot överträdelser.

En organisation som inte följer GDPR kan bötfällas upp till 4 procent av deras årliga omsättning.

Upptäck mer

GDPR Bloggen

Your Dynamic Snippet will be displayed here... This message is displayed because you did not provided both a filter and a template to use.