Det är inte samma krav på ett litet företag som ett stort - det tar vi hänsyn till! GDPR ska vara lagom

Pierre Gustafsson • GDPR Coach

Dokumentation

Det är viktigt att skapa en dokumentation anpassad för ditt företag, vi hjälper dig igenom paragraferna för att upprätta de nödvändiga dokumenten, att dokumentera den lagliga rätten för personuppgifter i dina register, d v s om det ska ske genom avtal, samtycke eller någon annan grund som lagkrav.


Läs mer om vårt paket utformat för småföretagare

Process

Register-inventering

§30 (§4-10)

Konsekvens bedömning

§35

Inbyggt dataskydd och dataskydd som standard

§25, §32

Kommunika-tion med den registrerade

§12-20

Incident-hantering

§33-34

Dataskydds-ombud

§37-39

Varför?

GDPR gäller alla företag som är verksamma inom EU och har till syfte att säkerställa en trygg hantering av personuppgifter och därigenom skydda medborgarnas integritet. Som företagare ansvarar du för kunders, anställdas och leverantörers personuppgifter och för att lagen följs.

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY), tidigare Datainspektionen.

GDPR Bloggen

Your Dynamic Snippet will be displayed here... This message is displayed because you did not provided both a filter and a template to use.