GDPR för
småföretagaren

Vi erbjuder alla företag en prisvärd möjlighet att efterleva GDPR-regelverket, genom att coacha ert företag genom våra lösningar och samla informationen i vår plattform.

Boka ett kostnadsfritt möte!

Vi underlättar

GDPR för småföretagaren har tagit fram ett verktyg för att ge er möjligheterna till att börja tänka GDPR i ert dagliga arbete, med hantering av personuppgifter.

Vårt paket är anpassat för mindre företag, som inte är intresserade av de verktyg som innebär att man gör allt arbete på egen hand med hjälp av guider på internet. Vårt GDPR paket erbjuder personlig handledning optimerad för att klara de minimikrav som finns för att uppfylla GDPR lagstiftningen.

Läs om vårt särskilt anpassade paket för småföretagare

Våra tjänster

Dokumentation

Vi hjälper dig med rätt dokument för din verksamhet.

Utbildning

Utbildningar i Awareness, GDPR eller Informationssäkerhet. Antingen på webben eller på plats. 

Dataskyddsombud (DPO)

Antingen som registrerad DPO eller konsult vid behov.

IT-säkerhet

Genomlysning av er IT-miljö så att den håller en säker standard.

Om GDPR

Magnus och Edvin på Hus57 under Företagsdagarna 2022.
Magnus och Edvin på Hus57 under Företagsdagarna 2022.

Att vara ett mindre företag betyder inte att GDPR eller nya Dataskyddsförordningen som den kallas i Sverige är mindre viktigt. Alla företag som hanterar personuppgifter måste ha kontroll på alla personuppgifter inom sitt företag. Det är därför viktigt med ett bra verktyg för att kunna överblicka var i verksamheten som personuppgifter används.

Man har inom Europeiska Unionen (EU) arbetat för ökat skydd av personuppgifter sedan många år, och GDPR är inget nytt, vi har t ex i Sverige haft PUL (Personuppgiftslagstiftningen) lagstiftningen under många år.

Läs om vårt särskilt anpassade paket för småföretagare

2021 tog IMY emot över 2 300 klagomål från enskilda, rörande dataskydd, och hade 2021 delat ut nästan 200 miljoner i sanktionsavgifter till företag som ej följt GDPR.

Kontakta oss - så hjälper vi dig att bli GDPR kompatibel.