GDPREU.NU Paktetet

Identifiera och dokumentera
-PUB (Personuppgiftsbiträdesavtal)
-Informations och behandlingsregister.
-Integritetspolicy
-Gallringspolicy
-Incidenthanteringspolicy
GDPR IT-Inventering
(kartläggning av personuppgiftsskydd samt viss IT-säkerhet)
- E-post
- Webb
- Sociala medier
- Backuprutiner
Grundläggande webbutbildning

9 000,00 kr 9000.0 SEK 9 000,00 kr

9 000,00 kr

    Kombinationen existerar inte.