Privacy Policy

Terms of service

Dessa användarvillkor ("Villkor", "Avtal") är ett avtal mellan webbplatsen ("Webbplatsoperatör", "oss", "vi" eller "vår") och dig ("Användare", "du" eller "din "). Detta avtal anger de allmänna villkoren för din användning av denna webbplats och någon av dess produkter eller tjänster (tillsammans "Webbplats" eller "Tjänster").

Links to other Websites

Även om denna webbplats kan vara länkad till andra webbplatser, antyder vi inte, direkt eller indirekt, något godkännande, association, sponsring, rekommendation eller koppling till någon länkad webbplats, såvida inte det specifikt anges här.

Du bör noggrant granska de juridiska uttalandena och andra villkor för användning av alla webbplatser som du kommer åt via en länk från denna webbplats. Din länkning till andra sidor utanför webbplatsen eller andra webbplatser sker på egen risk.

Use of Cookies

Cookie-meddelanden kan påtagligt försämra upplevelsen för dig som besökare.

För sessionskakor, autentisering och analys behövs inte be om samtycke (se t.ex. Åsikt 04/2012 om undantag för cookie-samtycke av EU:s artikel 29-arbetsgrupp).

Vi sparar ingen information om dig, vi använder inga system för att spåra dig.