Molnet, lokalt eller en Hybridlösing?
Tips och överväganden för IT-beslutsfattare

Man har haft stora anledningar att de senaste åren på allvar ompröva sin IT-infrastruktur för att förbli konkurrenskraftiga. De har börjat undersöka för- och nackdelar med att ha sina datorresurser lokalt och att flytta funktionerna till molntjänster. 

Givetvis är det rätta valet beroende av olika aspekter av verksamheten i fråga. Dock är en god förståelse av skillnaderna mellan vad lokalt och i molnet innebär en bra utgångspunkt för att fatta mer välgrundade beslut. Till att börja med trodde de flesta företag att molnet skulle lösa en hel del av deras IT-problem. Men snart insåg de att både databehandling lokalt och i molnet har sina egna styrkor och svagheter. Så IT-beslutsfattare kämpar fortfarande med att förstå vilken modell som bäst passar deras behov. 

IT-databehandling 

Enligt en undersökning av Uptime Institutes datacenterundersökning är det vanligt att man använder hybridIT där man blandar lokala- och fjärr resurser. Där är dock stora frågetecken på om alla faktiskt förstår konsekvenserna av vad det innebär att ha en blandad infrastruktur. Till exempel tror cirka 61 procent av de tillfrågade att ett blandat användande av lokalt och molnet har förbättrat deras IT-motståndskraft. Ändå har det blivit en 31-procentig ökning av IT-driftstopp och svåra tjänsteförsämringar jämfört med föregående år. Detta tyder på att IT-beslutsfattarna noggrant måste utvärdera sina strategier för att säkerställa att deras förväntningar är i linje med resultaten. 

Historisk utveckling från lokala datacentra till molnet 

Stora Datacentra har spelat en viktig roll i utvecklingen av moderna företag. I slutet av 1950-talet samarbetade American Airlines och IBM för att skapa det första passagerarbokningssystemet kallat Sabre. Det är ett tidigt exempel på användning av storskalig databehandling för att användas kommersiellt. Efter Sabre fortsatte IBM sin innovation genom att utveckla stordatorer.

Innan införandet av persondatorer (PC) på 1980-talet dominerade stordatorer informationsbehandlingen. Men i början av 1990-talet började företag använda mikrodatorer som billigare alternativ till stordatorer. De syaplade en massa mikrodatorer eller servrar på varandra för att producera stordatorliknande processorkraft och kallade dem för datacentra. De flesta företag som behandlade mycket information började bygga dessa lokala anläggningar med många servrar hopade. Införandet av VMware Workstation under perioden 1999-2001 skapade en ny våg av innovation för den lokala tekniken. Nu kunde IT-teamen virtualisera servrar och optimera användningen av resurser.

 

Världens största resenätverk

1964, när det kompletta Saber-nätverket var kopplat i hela USA via 10 400 telefonlinjer, var det det största civila databehandlingssystemet i världen. Det följdes snart av liknande system, som Delta Airlines Deltamatic, PanAms PANAMAC, och andra system från internationella flygbolag. Idag förbinder Sabre 57.000 resebyråer och miljoner konsumenter med mer än 400 flygbolag, 90.000 hotell, 50 biluthyrningsföretag, dussintals järnvägsleverantörer och mer än 200 researrangörer runt om i världen.

År 2002 började Amazon Web Services (AWS) utvecklingen av molnbaserade tjänster som gav företag möjligheten att använda databehandling och lagring utan att bygga sina egna IT-infrastrukturer. Sedan dess har andra tekniska ledare som Microsoft och Google startat egna molntjänster. Nuförtiden har företagen fler alternativ än någonsin att driva sina verksamheter på lokala datacenter eller i molnet. 

Viktiga frågor avseende lokalt jämfört med molnet 

När IT-beslutsfattarna överväger resurser för arbetsbelastning och försöker besluta om att använda sina egna datacentra eller molnet följer här några faktorer att tänka på: 

"Kostnader för att driva sin egen infrastruktur är ofta högre än att driva den i molnet, särskilt för mindre företag."

Kostnader

Den stora lockelsen med molnet är att det inte finns några initiala investeringar i infrastruktur. Det går köpa obegränsade resurser och molnet går att använda direkt. Inga kostnader för att bygga eller hyra ett datacenter. De behöver inte konstruera teknikstacken. Molnet gör det enkelt och sparar tid. Det kan leda till enorma kostnadsbesparingar. Men IT-beslutsfattarna bör ändå överväga de långsiktiga kostnaderna. 

Det är viktigt att köra en kostnadsanalys för att se om en lokal investering skulle vara billigare. Det är också viktigt att komma ihåg att molntjänster kan ändra avgiftsstrukturerna i framtiden. Denna riskfaktor bör vara en del av övervägandet. Om du kör tjänster på molnet, låt resurserna skalas upp och ner automatiskt och undvik att överdimensionera. Om lokalt är vettigt för dina arbetsbelastningar bör du skapa effektiva resurshanteringsprocesser för att hålla kostnaderna i schack. 

Driftstörningar 

Både lokalt och i molntjänster kan man råka ut för driftstörningar. Dock skiljer sig botemedlet för de två avsevärt. I det lokala fallet är verksamheten ansvarig för att skapa redundans. Företaget behöver alltså konstruera de nödvändiga säkerhetskopieringssystemen för att återställa tjänsterna så snart som möjligt. 

Med en bra molntjänst bör infrastrukturredundans redan vara på plats. Men det är IT-operatörens ansvar att designa för hög tillgänglighet och katastrofåterställning. Till exempel bör AWS-arkitekter konstruera för att dra nytta av flerregionsdistribution för att hålla sina system skyddade mot regionala driftstopp. 

Operativ kontroll 

Företagen har full kontroll över sina lokala datacentra. Men det innebär också att de måste investera i personal och resurser för att underhålla dessa system. De flesta molnleverantörer har en modell med delat ansvar. Detta tar bort vissa uppgifter från IT och DevOps-teamen, medan de fortfarande är ansvariga för god konstruktion och systeminförande. 

Säkerhet och integritet 

Säkerhet och integritet är stora bidragande faktorer i valet av lokalt datacenter eller en molntjänst. För företag som hanterar känslig statlig eller försvarsinformation är det ofta förbjudet att använda molnet. Även om säkerhet och integritet i molnet blir bättre för varje dag som går, är det fortfarande mer riskfyllt än en lokal anläggning. Men det är också viktigt att ha rätt säkerhetsexpertis för att hålla det lokala systemet säkert.

Leverantörslåsning

Gällande molnet oroar sig företag för att bli inlåsta av en viss leverantör. Du kan minska denna risk genom att använda en hybridstrategi genom att blanda lokalt och molnet, eller så kan du använda en multi-moln-strategi och ha dina tjänster utspridda över flera moln. 

Föreskrifter som GDPR

Företagen har fullständig information om sina lokala datacentra. Det är därför lättare att efterleva olika förordningar som HIPAA, PCI DSS eller GDPR. Molntjänster kan göra det svårare att hålla reda på all nödvändig information. 

Slutsats 

Ditt företags arbetsbelastning kommer i slutändan att avgöra om du ska jobba lokalt eller i molnet. Hybridanvändning av lokalt och molnet är populärt just nu. Allteftersom molntjänster blir billigare och fler tjänsteavtal för IT-mjukvara och hårdvara upphör, kan du räkna med att fler företag kommer att bli företag enbart i molnet. Men de flesta statliga och försvarsrelaterade verksamheter kommer förmodligen att stanna kvar lokalt.

Pierre GustafssonGDPREU.nu
GDPR Coach, Arbore AB

Molnet, lokalt eller en Hybridlösing?
Pierre Gustafsson 6 februari, 2022
Dela detta inlägg
Our blogs
Arkiv
Nyfiken på GDPREU.NU på Företagardagarna?
Kom och besök oss i monter 93!