10 företagsutmaningar vid övergång till molnet
Förberedd hela organisationen

Företag över hela världen flyttar till molnet. Till och med företag som har restriktioner på grund av säkerhets- eller policyfrågor försöker pröva hybridmodeller där de delar arbetsbelastningen mellan lokala tjänster och molntjänster. Cirka 83% av företagets arbetsbelastning förväntas vara i molnet 2020. Dock innebär övergången till molnet sina egna bekymmer och innan företag kan påbörja sina övergångsplaner behöver de vara medvetna om de utmaningar som kan hindra deras framgång. 

Här följer några av de viktigaste faktorerna som vanligtvis kan påverka molnmigrationen: 


Brant inlärningskurva 

Molnleverantörer har ett brett utbud av tjänster som kan göra det svårt att navigera. Till exempel hade vid slutet av 2017 Amazon Web Services (AWS) ensamt fler än 90 tjänster. Det finns flera alternativ för databehandling, lagring, databaser, Internet of Things (IoT), artificiell intelligens (AI) och mer. Sedan finns det andra molntjänster såsom Azure och Google Cloud med sina egna uppsättningar av erbjudanden. Den uppsjö av tjänsteutbud som finns kan bli överväldigande för vem som helst som påbörjar sin övergångsresa till molnet. Företagen måste alltså vara beredda på att lära sig. 

Omskolning av personal

Naturligtvis är utbildning nödvändigt för IT-personalen och utvecklarna som är inblandade i migrationen. Men det är inte alltid lätt att avgöra hur man ska omskola dessa anställda. En anställd som är fullt kapabel att sätta upp servrar i ett datacenter har kanske inte den kompetens som behövs för att sätta upp serverinstanser i molnet. Det är inte bara en fråga om kunskap, utan även en fråga om naturlig benägenhet. Vissa anställda, som tycker om att arbeta med fysiska servrar, kanske inte har det analytiska sinnet eller intresset att konstruera servrar i molnet. Företagen kan därför stå inför det svåra beslutet om att omskola eller byta ut anställda. 

Brist på strategi 

Varje verksamhet har sina individuella skäl för att migrera till molnet. Komplexiteten i migrationen kommer att bero på vad företaget försöker att uppnå. För vissa företag är det vettigt att migrera allt till molnet i ett svep. För andra kan det vara klokt att ta väldigt små steg ett i taget. Företagens beslutsfattare behöver sätta sig ner med sina ledare och komma fram till en konsekvent strategi. De måste utvärdera sina teams förmågor. Om det behövs bör företagsledare anlita externa konsulter som har mer erfarenhet av migration till molnet. 

Migrationskostnader 

Molnmigration kan leda till både planerade och oplanerade driftstopp. Det kan finnas oväntade problem såsom databaskompatibilitet eller gränser för beräkningskraft. Alla dessa riskfaktorer och migrationskostnader behöver vara en del av beräkningen. Företagen måste även avsätta tid och resurser för att utreda, planera och genomföra migrationen. Det är inte möjligt att exakt förutse alla händelser. Men molnmigrationsteamet bör åtminstone ha en grov uppskattning. Annars kan det bli en enorm chock för verksamhetens finansiella resultat. 

Komplicerade kostnadsstrukturer 

De flesta molnleverantörer har en differentierad kostnadsstruktur. Utan en grundlig utredning av alternativen, kan man tappa kontrollen över kostnaderna. Företag kan komma att betala mer än de behöver. De kan till och med tvingas betala för outnyttjade resurser. Därför bör migrationsplanering lösa resursoptimeringsutmaningar.

Att hitta rätt intressenter 

Övergång till molnet är inte bara en fysisk förändring, utan även en kulturell förändring. Ett stort problem kan vara motstånd inifrån företaget. Under en systemomvandling kommer en del intressenter att förlora makt. Detta innebär att dessa personer har ett incitament att skapa onödiga hinder. I stället bör beslutsfattarna identifiera de rätta aktörerna som har ett egenintresse i att övergången ska lyckas. 

Ökade säkerhetsrisker 

Säkerhet i molnet skiljer sig från den lokala säkerheten. Applikationer kan bli mer sårbara för hackning och angrepp under flytten. Därför måste företagen ägna mer uppmärksamhet åt molnrelaterade frågor när de migrerar. 

Åtkomstbegränsningar 

För IT-personal kan bristen på full kontroll vara en särskild utmaning. Det är lätt för IT att ändra alla aspekter av ett lokalt system. I molnet kan dessa förändringar ha begränsningar eller fördröjda utredningstider. IT och DevOps-teamen behöver därför ändra sina nuvarande processer för att säkerställa kompatibilitet med molnmiljöer. 

Brist på flexibilitet 

För utvecklingsteamen är det en stor utmaning vid övergången till molnet att förstå de nyligen ålagda restriktionerna på deras system. De måste konstruera system i den nya miljön som de kan arbeta i. 

Att handskas med äldre system 

Det är svårt att bli av med alla äldre servrar och applikationer. Därför måste planerna för molnövergången ta itu med problemet med integrering av äldre system. Det kan vara särskilt utmanande att göra så att molnbaserade applikationer och befintliga system kommunicerar med varandra. 

Slutsats 

Korrekt introspektion och planering bör göra övergången till molnet lättare. De viktigaste aspekterna är personalutbildning och att skapa små hanterbara steg. Dessutom kan du anlita externa experter och konsulter för att hjälpa dig med migrationsprocessen.

Pierre GustafssonGDPREU.nu
GDPR Coach, Arbore AB

10 företagsutmaningar vid övergång till molnet
Pierre Gustafsson 16 mars, 2022
Dela detta inlägg
Our blogs
Arkiv
God Jul och Gott Nytt År!